Vážení dárci,

děkujeme, že uvažujete o podpoře našeho nadačního fondu Lithium Valley. Jsme vděční za vaši ochotu přispět k nastartování regionu, který má potenciál významně přispět k rozvoji celé České republiky.

Váš dar nám pomůže podpořit jednotlivce i startupy jejichž projekty budou mít pozitivní dopad nejen na objem inovativního podnikání a vývoje, ale budou mít i pozitivní dopad na naši komunitu a životní prostředí.


Stojíme před jedinečnou příležitostí proměnit oblast Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje (region KLUK) v místo plné inovací, komunity a vzájemné podpory. Region KLUK je domovem 1,55 milionu obyvatel, zahrnuje 706 obcí a měst a se rozprostírá na téměř 12 000 km². Tento region čelí mnoha výzvám od opuštěných průmyslových areálů, opuštěných domů a povrchových dolů po vyloučené lokality s vysokou nezaměstnaností, chudobou a dalšími vážnými problémy.

Chceme to změnit a potřebujeme vaši pomoc!
Vidíme zde obrovský potenciál.

Stejně jako celá naše země má KLUK silný historický odkaz, na jehož pozitivní aspekty můžeme navázat. Je to region bohatý na kulturu, historii a přírodní krásy, ale také bojující s důsledky průmyslové minulosti.
Naší ambicí je přinést novou energii a život do těchto míst a spolupracovat s místními obyvateli na vytváření udržitelné budoucnosti.
Naše vize je proměnit opuštěné objekty v regionu v uzly inovací, výzkumu a komunitního sblížení.

Prvním krokem je přestavba jednoho z těchto domů na komunitní a coworkingové centrum v Mostě, místo, kde se budou moci setkávat lokální podnikatelé, umělci a projekty, které přinesou propojení a více naděje do místní komunity.

Tato základna bude využita i pro pořádání akcí našich partnerů. V tomto duchu bychom rádi v budoucnu navázali spolupráci s pořadateli akcí Maker Faire nebo nadačním fondem Neuron.

Proč Nadační fond, a ne společnost s ručením omezeným?

Naše hlavní motivace je poskytnout reálnou a udržitelnou pomoc regionu KLUK. Založením nadačního fondu vytváříme transparentní, neziskovou strukturu, jejímž primárním cílem je podpora regionu, a nikoli osobní zisk. Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným, kde by mohl vzniknout potenciální konflikt zájmů nebo tlak na komerční zisky i přes to, že ve stanovách bude v první generaci vlastníků napsáno něco jiného, nadační fond nám umožní věnovat se plně našemu hlavnímu poslání – sloužit komunitě a zavazuje k tomu i naše nástupce.
Chceme se plně věnovat obnově a rozvoji regionu KLUK bez komerčních zájmů či tlaku na zisk.


Co je region KLUK?

Region KLUK je oblast, která se rozkládá Od Aše na západě po Vrchlabí na východě. Historicky byl tento region synonymem pro průmyslový rozvoj, avšak v posledních dekádách čelí několika problémům, včetně vysoké nezaměstnanosti a sociálních výzev.
Naše vize je proměnit KLUK v prosperující, udržitelnou a komunitně zaměřenou oblast. Česká republika si nemůže dovolit jen tak odevzdaně přihlížet, jak na území dlouhém 240 a širokém 50 km, průměrná domácnost dosahuje pouhých 40% výkonu průměru zbytku republiky.

Pracujeme v duchu společenské poptávky!

Nutnost nastartovat velký projekt s důrazem na inovace vyjádřili v poslední době všichni významní představitele státu včetně Předsedy vlády a pana Prezidenta, majitelé nebo zakladatelé významných průmyslových a technologických firem, svazy zaměstnanců a podnikatelů a v neposlední řadě i státní kontrolní orgány jako NKÚ.

Naše výhody!
Díky své strategické poloze v blízkosti technologických fubů v Drážďanech, technologických společností, jakými jsou přímo v regionu například Jablotron a přítomnosti technických univerzit jak v Liberci, tak v již zmíněných Drážďanech, vidíme také obrovský potenciál pro přeshraniční spolupráce. Naším cílem je například získat spolupráci s českým výrobcem baterií a do regionu získat jeden z jeho plánovaných výrobních závodů. Slibná je i předjednaná spolupráce se zahraničním výrobcem strunového dopravního systému uSKY.

Jak můžete pomoci?

Vaše podpora, ať už finanční nebo v podobě šíření našeho poselství, je klíčová pro transformaci tohoto regionu. Pomozte nám dát nový život opuštěným místům a vytvořit prosperující komunitu pro současné a budoucí generace.

Každý příspěvek, bez ohledu na jeho výši, nám pomůže dosáhnout našeho cíle. Společně můžeme ukázat, že reálná změna je možná, když se spojíme a věnujeme své srdce a zdroje tam, kde jsou nejvíce potřebné.

Vaše podpora je pro nás klíčová a upřímně si jí vážíme.