Mapy regionu a hlavně tištěné mapy budou od Kartografie Praha – kartografie.cz

Databázi obcí a kontaktů tvoříme díky společnostem Google, Seznam.cz a jejich Mapám a portálu https://mesta.obce.cz/

Opuštěné areály a budovy hledáme na Urbexových stránkách fotografů, jejichž seznam zveřejníme průběžně a opuštěné budovy na portálu https://prazdnedomy.cz/

Obrázky použité ve webových stránkách a všech našich materiálech byly promptovány v umělých inteligencích Dall-E a Adobe Firefly

Umělá inteligence pomáhá i při vyhledávání informací a kompletaci textů. Open AI a Chat GPT jsou součástí našeho týmu a pro rovnováhu sil jsme jim vnukli dívčí identitu.