Informace o superregionu Karlovarského, Libereckého a Ústeckého Kraje

1.55 milionu obyvatel / 706 měst a obcí / 11 816 km2

Místo Možností a Výzev

Region KLUK, skládající se z Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje, je oblastí plnou rozmanitosti a potenciálu. Tento region představuje jedinečnou kombinaci přírodních krás, bohaté historie a průmyslového dědictví, zároveň se zde však nachází také některé z největších sociálních výzev v České republice.

Přírodní krásy a historické památky

Region KLUK je domovem pro některé z nejkrásnějších přírodních scenérií v zemi. Pestrá krajina zahrnuje vše od hor a lesů až po řeky a jezera, které nabízejí nespočet příležitostí pro outdoorové aktivity a turistiku. Toto je také region bohatý na historické památky a kulturní dědictví, včetně mnoha hradů, zámků a historických měst jako je Cheb, se svými středověkými domy a gotickým hradem.


Průmyslové dědictví a výzkum

Region KLUK je také známý svým průmyslovým dědictvím. Bývalý uhelný region má dnes šanci na nový život jako centrum pro výzkum a vývoj v oblasti energetiky a technologií. V Sokolově bychom rádi založili Mining Lake University, která se bude zaměřovat na špičkový výzkum v oblasti energetiky a biotechnologie. Unikátní příležitost představuje hnědouhelná pánev, která umožní vytvořit světově unikátní jezerní kampus. Dokonce ani umělá inteligence si neumí pořádně představit možnosti a krásu těchto univerzitní „Benátek“.

Další velikou výzvou je vytvoření výstavního areálu u Chebu. Lithium Valley Expo Cheb umožní pořádání veletrhů a výstav, které se přímo zaměří na startupy v údolí a spolupráci technických univerzit a výzkumných pracovišť v celé Evropě. Cheb se tak stane pravým centrem Evropy v oblasti prezentace nových nápadů a inovativního potenciálu.

Sociální výzvy a příležitosti

Na druhé straně, region KLUK čelí i několika výzvám. Zejména v některých oblastech Ústeckého kraje se nacházejí lokality s vysokou mírou nezaměstnanosti a sociálního vyloučení. Tyto problémy však představují také obrovskou příležitost. Naším cílem v rámci projektu Lithium Valley je pomoci těmto oblastem transformovat se a stát se místem pro inovace a růst. Chceme využít místní potenciál a nabídnout lidem nové možnosti pro práci a vzdělání. Věříme, že s příslušnými investicemi a podporou může region KLUK vzkvétat jako nikdy předtím.

Region KLUK je tedy místem plným možností i výzev. V projektu Lithium Valley věříme, že právě tato kombinace dělá region tak vzrušujícím a že je tady velký prostor pro inovace, růst a sociální pokrok. Vstupte s námi do této vzrušující cesty a pomozte nám tvořit budoucnost!