Naše lobbingové aktivity jsou založeny na etických principech a orientují se na prosazování rozumných a prospěšných řešení, které mají potenciál transformovat naši zemi k lepší budoucnosti.

Věříme, že inovativní technologie, především v oblasti energetiky a dopravní infrastruktury, mají obrovský potenciál k posunu České republiky k výkonnější ekonomice, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí. Proto se snažíme podporovat tvůrčí myšlenky a nové přístupy, které mají možnost tuto vizi realizovat.

Naše lobbingové aktivity jsou transparentní, respektují všechny zákony a normy a stojí na pevných etických základech. Jsme pevně přesvědčeni, že důležité změny a pokrok vyžadují nejen vědecké a technologické inovace, ale také podporu na politické a sociální úrovni. A právě zde naše lobbingové aktivity hrají klíčovou roli.

Děkujeme vám za vaši podporu a zájem o naši práci. Společně můžeme uskutečnit pozitivní změnu a přispět k udržitelné budoucnosti České republiky.

 • Dopravní infrastruktura
  • Dálková nebo tranzitní nákladní doprava by se měla realizovat pomocí železniční infrastruktury.
  • Průmyslové areály a logistická centra s přepravní kapacitou nad 400 tun denně, by měly být vybaveny připojením na železnici „vlečkou“, či spojením s nákladovým nádražím, překladištěm či hubem pomocí strunové přepravy kontejnerů. https://ust.inc/
 • Energetika
  • Nejčistější a zároveň stabilní zdroj, který poskytuje dostatečnou kapacitu je geotermální energie. Budeme podporovat výstavbu nových geotermálních zdrojů a přestavbu stávajících tepelných elektráren na geotermální dle konceptu Zirnitra.
  • Jsme proti výstavbě solárních elektráren na „zelené louce“ nebo dokonce formou záboru zemědělské půdy.
   Podporujeme umístění solárních panelů na střechách průmyslových budov ve všech případech kdy to umožní buď konstrukce budovy a nebo její kulturní ochrana.
  • Jsme proti výstavbě větrných elektráren ve volné krajině.
 • Zelená
  • Všechny naše realizace budou mít minimálně jednu hlavní stěnu realizovanou pomocí tzv. vertikálních zahrad (https://www.graseko.cz/). Zelené stěny budeme prosazovat i ve všech vhodných lokalitách v Lithium Valley.
  • Všechny naše realizace budou mít zařízení pro sběr a zadržení dešťové vody a její využití jako vody užitkové. Zároveň podporujeme všechny projekty pro udržení vody v krajině a obnovu a rozvoj přirozených lesních porostů.
 • 1% na kulturu
  • Podporujeme pravidlo, které určí z rozpočtu projektu 1% na umělecké a designové ztvárnění realizace, umístění uměleckých děl v prostoru realizace a/nebo design interiéru.
 • 1% na komunitní odpovědnost
  • Podporujeme pravidlo, které určí z rozpočtu projektu 1% na občanskou vybavenost, úpravu veřejného prostoru a podporu komunity.