Lithium Valley je protipólem slavného Silicon Valley, nachází se v severních Čechách a zahrnuje Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje (KLUK). Naše mise spočívá v transformaci bývalých průmyslových areálů a jiných opuštěných budov na moderní technologické inkubátory, dílny, zkušebny a laboratoře, které přinášejí do regionu inovace, pracovní příležitosti a špičkové vzdělání.

Je nám ctí navázat i na činnost Doc. Ing. Vlastimila Brožka, DrSc. z Vysoké Školy Chemicko-Technologické v Praze, který již v roce 2002 publikoval článek o možnosti vybudovat u nás „Lithium Valley“. V duchu své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřením na zpracování a recyklaci surovin, které Valley zdědilo po předchozí průmyslové činnosti.
Odkaz na článek

Naším cílem je vytvořit komunitu vědců, inženýrů, podnikatelů a výzkumných institucí, která spolupracuje na řešení globálních problémů a vytváření udržitelné budoucnosti. Lithium Valley je také místem pro přeshraniční spolupráci s našimi partnery v Německu a Polsku, čímž zvyšujeme regionální význam a integraci střední Evropy do globálního technologického ekosystému.

Připojte se k nám v Lithium Valley, kde společně budeme pracovat na rozvoji zelených technologií, zlepšování kvality života a posilování regionálního inovačního potenciálu. Na našich webových stránkách naleznete informace o našich projektech, partnerstvích, aktuálních událostech a možnostech spolupráce. Vstupte do budoucnosti udržitelného růstu a inovací s Lithium Valley!