Projekt Lithium Valley je v prostředí České republiky vlastně revoluční iniciativa, která usiluje o vytvoření světového centra pro výzkum, vývoj a implementaci pokročilých technologií, se zvláštním důrazem na oblasti energetiky, dopravy, biotechnologie a environmentálních řešení.

Založen na území Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje – regionu, který jsme pojmenovali KLUK – je projekt inspirován vizí propojení technologií, vědy a podnikání. Naší ambicí je stát se magnetem pro nejlepší myšlenky, nejtalentovanější jedince a nejinovativnější firmy z České republiky i zahraničí.

V Lithium Valley se soustředíme na několik klíčových oblastí:

  1. Výzkum a vývoj: Podporujeme vznik výzkumných center a univerzit, jako je například nově vzniklá Mining Lake University v Sokolově, která se bude specializovat na špičkový výzkum v oblasti energetiky a biotechnologie.
  2. Inovace a technologie: Usilujeme o vytvoření inovativního prostředí, které podnítí vývoj a implementaci nových technologií a řešení, zejména v oblasti energetiky a dopravy.
  3. Podnikání a investice: Vytváříme prostředí, které podporuje podnikání, přitahuje investice a poskytuje podporu start-upům a malým a středním podnikům.
  4. Komunita a společnost: Stavíme na silné komunitě, která podporuje spolupráci, sdílení znalostí a inovací a která se aktivně zapojuje do života regionu.
  5. Šetrnost k životnímu prostředí: Naše aktivity jsou založeny na zásadách udržitelnosti a ekologické šetrnosti.

Projekt Lithium Valley je místem, kde se setkává věda s podnikáním, kde vznikají nové myšlenky a kde se budoucnost stává současností. Přidejte se k nám a staňte se součástí této vzrušující cesty!